cícer sterilizovaný

 

Merné jednotky

   
gram

 

Viac