tvaroh jemný 40 - 45% tuku

 

Merné jednotky

   
gram